Jun 13, 2008

Friday 13th 06 - 2008

The happiness always come suddenly when we never think. It comes from far far way Australia.. From super strong Police 5-pk; strange Terrordactyl 5-pk to smooth Enzo Ferrari and sporty Ferrari 333 SP... So happy...@ Mi:
Hôm nay em có vui không?
Anh thì vui lắm. Vừa được gặp em, vừa được nhận quà mãi từ bên Úc xa xôi lại vừa được cùng em chia sẽ niềm vui HW nữa. Em biết không, niềm mơ ước của anh là được cùng chia sẽ cái cảm giác có người yêu bên cạnh để cùng chia sẽ các niềm đam mê đó (cái này chắc em biết rồi hả?!?!)... nên hôm nay anh vui lắm. Chúng mình luôn như thế nhe em... Yêu em lắm lắm...

Jun 9, 2008

First Review

This is my first collection during 2 months. Now, my collection is around 40 cars. And I believe that my collection will be more growing and growing
This is my "nest" for my Hot Wheels baby.. It looks bad
because of my inexperience.

The second one looks more better


The third "nest" look so beautiful...hehe...

Hot Wheels Forever. TomMi Loves Forever!

Jun 8, 2008

Welcome...

Hi all,

Welcome to my blog.

I start to creat this blog for sharing all my experience, all my knowledge and all my addiction with Hot Wheels, Tomica and more toy cars I've touched or seen...

Nice to meet all of you here...